O
Poznaj historię na żywo
Łotwa
Ryga w okresie międzywojennym przypomina Paryż czy Pragę. Jurmała – „Bałtycka Rywiera“ z salą koncertową „Dzintars“, której akustyka – najlepsza w Europie. Lipawa – rezydencja rządu K. Ulmanisa na statku. Jełgawa – Mitawa – litewskie centrum kultury. Dyneburg – Daugavpils – szkoły tworzące łańcuch świateł. Co Łotysz mówi o Litwinie? – „A, leitis, nu... leitis“ – macha ręką... A ekspert miejscowy? – „Litwini mają swego Mendoga, Jagiełłę... My takiej historii nie mamy, dlatego patrzymy na Litwinów z pewną zazdrością“.
Trasy
Polska
Kraków – miasto królów Polski i Litwy – budynki modernistyczne. Gdynia – wybudowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego miasto białego modernizmu – okno na świat. Toruń – kolonia profesorów uniwersytetu wileńskiego, narodowy Art déco. Włocławek – niezasłużenie zapomniane miasto biskupów, w którym przez kilka lat mieszkał Kopernik. Łódź – nieoficjalna tymczasowa stolica Polski, centrum przemysłu włókienniczego; osiedle mieszkalne „Raj na Ziemi“. Katowice – region górnictwa i metalurgii. Pierwsze wieżowce w Europie i czarny modernizm. Według miejscowej specjalistki ds. ochrony dziedzictwa „To był czas, gdy Polska chciała rozpostrzeć skrzydła i pokazać się światu“.
Trasy
Computer
Litwa
Od Kłajpedy do Jezioros, od Birż do Druskienik – prawie 30 litewskich miast i miasteczek. Litewscy architekci, poszukiwania stylu narodowego. Modernizm rosprzestrzeniał się nie tylko w międzywojennym Kownie, lecz na całej Litwie. I nie tylko architektura, ale także przemysł, biznes, oświata, polityka. Okres międzywojnia – fenomen niepodległej Republiki Litewskiej. Zmieniało się też myślenie ludzi: jakby w powietrzu unosił się optymizm i wiara w lepsze życie.
Trasy
Białoruś
W okresie międzywojennym – polska i sowiecka. Polska: Brasław – uzdrowisko na wzór Zakopanego; Druja – pogranicze, miejsce egzekucji Żydów; Głębokie – pomniki z Pogonią; Nowogródek – miejsce urodzenia amerykańskiego naukowca B. Kita, lingwisty A. Harkawy`ego, który unormował jidysz, poety A. Mickiewicza; Brześć – wspólna niemiecko-sowiecka parada. Sowiecka: Mińsk – z 2000 zastrzelonych tu przez KGB lub zesłanych białoruskich inteligentów – co piąty to literat; Mohylew – Osiedle im. Kirowa. Śmierć S. Kirowa stała się dla Stalina pretekstem do masowych represji. Historyk: „Język białoruski może zaniknąć...“. Miejscowy: „Wam się powiodło, zdążyliście z niepodległością, a my nie...“.
Trasy
Wartość pomysłów
Co zobaczysz
Nie tylko zobaczysz, lecz także zrozumiesz, na co należy zwrócić uwagę, patrząc na architekturę. W patrzeniu i poznawaniu pomogą unikalne historyczne materiały filmowe i fotograficzne oraz opowieści żyjących tam ludzi – historia na wyciągnięcie ręki i historia widziana z dystansu – jak z lotu ptaka.
Co byś doświadczył
Kontaktu z architekturą poprzez historię ludzi, którzy tam żyli i pracowali. Człowiek z lat międzywojennych jest wyjątkowy – wykształcony, swobodny, żądny wiedzy, optymista, dbający przede wszystkim o dobrobyt swojego kraju. Dlatego nowe państwa tworzyły się z taką błyskawiczną prędkością. Zapraszamy do podróży architektonicznej – dotknąć, powąchać, poczuć.
Co słyszysz
Wesołe i smutne opowieści mieszkańców miast i miasteczek, anegdoty, artykuły prasowe. Ocenę różnych zjawisk dokonaną przez zagranicznych ekspertów. I nie tylko ówczesne piosenki i instrumenty, lecz także odgłosy wydawane przez domy.
Życzymy niezapomnianych wrażeń
Odkryłeś trasę o wartości tej historii?
Napisz do nas