Trasy
Wilno – Warszawa
Szkoły na Wileńszczyźnie-Gdynia-Toruń-Łódź-Warszawa
Przebieg
1 150 km
Czas trwania
13 h 4 min
Imprezy
Litwa,Polska
Co widzisz, słyszysz, doświadczasz
Stacja trasy
Szkoły na Wileńszczyźnie

Początek roku 1919. Litwa stała się osobliwym państwem – bez swojej stolicy historycznej; prawie 20 lat żyła nadzieją na jej odzyskanie. 1 września 1939 r. Niemcy napadły na Polskę, która okupowała Wilno. 10 października tegoż roku Litwa otrzymała Wilno z rąk Stalina. Odzyskawszy Wilno, Litwa straciła dużą część swego terytorium; Litwie zwrócono tylko jedną piątą Wileńszczyzny.

Gdynia

Okno na świat II Rzeczypospolitej

Toruń
Łódź
Warszawa
Życzymy niezapomnianych wrażeń
Podróżowałeś już tę trasę?
Napisz do nas, co twoje wrażenia