Mediateka
Bresta

Hotel oficerski – po sfilmowaniu modernistyczny budynek znajduje się na liście obiektów chronionych przez państwo. Brzeskie Muzeum Krajoznawcze (architekt Julijan Lisiecki, styl „narodowy”). Dawne budynki kasyna, biblioteki i stołówki. Więzienie Brzeskie (obecnie szwalnia „Dinamo”, projekt francuskich architektów).
Okres międzywojenny był polski. Budowa twierdzy carskiej w Brześciu (w przeciwieństwie do twierdzy w Kownie) zniszczyła Brzeską starówkę.
O Sowietach i nazistach - wspólnej paradzie wojskowej - w 1939 r. hitlerowcy zajęli miasto Brześć, przekazali go Związkowi Radzieckiemu. O zainteresowaniu młodzieży brzeskiej międzywojenną architekturą polską i ich grupie inicjatywnej "Konstruktywizm Brzeski". Po spacerze po dawnym więzieniu brzeskim odwiedzimy miejskie muzeum historii. Tutaj usłyszycie historie o okrucieństwach w więzieniu oraz historie z życia polskich oficerów. Według pracownika Brzeskiego Muzeum Krajoznawczego „kiedy w 1939 r. zmienił się rząd, ciemność spadła na ludzi, którzy tu mieszkali”.

Fabryka Włókiennictwa (architekt Josef Barański) to przykładowy odrestaurowany modernistyczny budynek. Kościół Ewangelicko-Augsburski (arch. Josef Barański). Bank Polski. Urząd Wojewódzki (arch. Franciszek Papiewski). Maniez (arch. Josef Barański). Dom (w stylu oceanicznym). Dom z apartamentami (architekt Viktor Garnyš). Dowiemy się, dlaczego Brześć nazywano „stolica litewskich Żydów”. To właśnie w Brześciu Witold Wielki nadał Żydom przywilej. Na Litwie, zwłaszcza w Kownie, pochodziła z Brześcia słynna rodzina Soloveičików. Kolonia żydowska domów drewnianych Warburg powstała w 1923 r. (nie zachowała się). K. Zdanevič opowie o swoim przedwojennym i wojennym dzieciństwie, o Żydach z przedmieścia Wołynki. Valentinas Tur i Irina Moroz, pasjonaci architektury modernistycznej i członkowie grupy inicjatywnej Brzeski Konstruktywizm, opowiedzą także historie swoich rodzin.
Co mówią ludzie
Z oka i z serca
Irina Moroz,
historyk
Nie sądzę, żeby wszyscy w Brześciu rozumieli, że żyją w otoczeniu funkcjonalizmu, modernizmu lub innego „izmu”. Ale zwracają uwagę na takie nietypowe, charakterystyczne formy budynków i dlatego te budynki są atrakcyjne, mimo że ich historia nie jest znana...
Mieszkaniec modernistycznego apartamentowca,
Problem z tą modernistyczną architekturą. Ma już 100 lat. To koszmar. Stary dom, wszędzie pęknięcia. A wysokość sufitu wynosi 3 metry. Kto potrzebuje takei wysokości? Bzdury ...
Valentin Tur,
z grupy Brzeski konstruktywizm
Bolesna dla nas historia Białorusi. Kiedy na Białorusi odbyły się pierwsze i jedyne prawdziwe wybory, wielu ludzi wiedziało, czym jest Związek Radziecki, ale nie wiedziało, czym jest Europa. Nie mieli pojęcia, jak tam wygląda życie. I wybrali Łukaszenkę i ZSRR. Łukaszenka zwrócił sowieckie symbole.
Jesteśmy zainteresowani twoją opinią.
Podziel się podniecenie, jeśli już masz w tym mieście