MEDIATEKA
Vilnius (Mokyklos)

1935m. Vilniaus krašte uždaromos lietuviškos mokyklos ir vietoj jų planuojama atidaryti 100 lenkiškų Juzefo Pilsudskio mokyklų. 100-oji – pradinė mokykla Bezdonyse. Keturiasdešimtoji mokykla 100 mokyklų plane – Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla, tuo metu vadinta J. Pilsudskio vardu. Tai buvo moderniausias to meto pastatas mieste, kuriame įgyvendinta ir dar viena naujovė – mokykloje kartu mokėsi ir mergaitės ir berniukai. Mokykloje išlikęs autentiškas parketas.
Vilniuje užsuksime pas amžininką dr. Julių Šalkauską, jūrų skautą, filosofą ir pedagogą. Jo senelė Barbora Goštautaitė kalbėjo lenkiškai: „Juliau, tu negalvok, kad mes lenkai, nors kalbame ir lenkiškai, mes visi esame lietuviai“.

  Vilniaus Antakalnio mokykla (1930m., arch. S. Narębski), tarpukariu vadinta pradinių mokyklų rūmais, ją sudarė generolo Liucijano Želigovskio berniukų mokykla ir poeto Vladislavo Sirokomlės mergaičių mokykla. Dvi mokyklas jungė per vidurį pastatyta bendra sporto salė. Įėjimus puošia barokiniai portalai, panašūs į esančius Sapiegų rūmuose. Antakalnio sublokuotų namų kompleksas (1932m., arch. F. Vaičiakovski), kuris, manoma, buvo skirtas karininkams. Tokio pobūdžio gyvenamųjų namų statyba atvėrė galimybę ir vidutiniškai uždirbantiems žmonėms gyventi geromis sąlygomis.
Ką sako žmonės
iš akies ir iš širdies
dr. Julius Šalkauskas,
Stasio Šalkauskio sūnus
Net ir tėvas savo raštuose sako, kad Kaunas buvo paruoštas sostinės vaidmeniui geriau negu lenkų valdomas Vilnius, kadangi Vilnius buvo provincijos miestas ir lenkams ne taip svarbus.
dr. Michał Pszczółkowski,
architektūros istorikas
Architektai modernistai manė, kad novatoriškumas architektūroje ir lengva fasado priežiūra, todėl Liepkalnio pagrindinės mokyklos fasade neklijavo skulptūrų, kurios rinktų dulkes ir nešvarumus.
dr. Kastytis Antanaitis,
VDU istorikas
Bendras vidurkis Lenkijoje ir Lietuvoje neraštingų žmonių 1923m. beveik sutampa – 33%. Skirtingai nuo Lietuvos, Lenkijos kariuomenėje kas antras kareivis Nepriklausomybės kovų metu buvo beraštis. Tai ten juos ir šaudyti, ir skaityti mokė.
Mums įdomi tavo nuomonė.
Pasidalink savo patirtimis, jei jau buvai šiame mieste