MEDIATEKA
Šakiai

Iš to meto spaudos: Šakiai, rodos, dar niekad pirties neturėjo...Tiesa, čia turi vienas pilietis neva vonias, kuriose galima maudytis tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais. (Lietuvos žinios, 1935m.)

Šakių apskrities ligoninė, kurios statybai tais laikais buvo skirta 300 tūkst. litų. Įsigytas rentgeno aparatas, įrengta ambulatorija, tvarstomasis ir vaistinė. „Šiandien tebeklaidžiojame praradę dalį savo genofondo“, – apie ligoninės istoriją pasakoja vyr. gydytojas.
Šakių „Žiburio“ gimnazija įkurta 1918 m. Per karą medinė gimnazija sudegė, bet buvo atstatyta nauja, iki šiol išlikusi, modernistinė dviejų aukštų mokykla, kurios fasadus puošia stilizuotos tautinės detalės. Kieme išlikusi šimtametė akacija, menanti mokyklos atidarymo laikus.
Anot istorikų pirmiau atsirado Gelgaudiškis, Šakiai gerokai vėliau. Gelgaudiškio šaulių namai, kurie, nugriovus dvaro avidę, buvo pastatyti vos per vienerius metus. Po kertiniu pamato akmeniu buvo įmūryta lietuviškų litų. Čia dar galima aptikti buvusios keramikos gamyklos čerpių.
Šakių bažnyčia, kurią suprojektavo architektas V. Landsbergis – Žemkalnis. Tarpukariu bažnyčia turėjo įspūdingo dydžio bokštą, kurį 1944 m. pasitraukdama Vokietijos kariuomenė susprogdino.

Ką sako žmonės
iš akies ir iš širdies
Antanas Bajerčius,
kraštotyrininkas

Čia buvo iš Gelgaudiškio į Šakius vadinama „konkė“, tai yra kaip siauruko geležinkeliu tiktai arkliu traukiama. Į kalną nuleisdavo gervę motorinę ir užtraukdavo vagoną. Ėjo į panemunę ir į keramikos gamyklą.

Elena Ruzgienė,
tautodailininkė

Po karo mudu su vyru atvažiavom čia gyventi, fotografais dirbom. Du ar tris kartus pasportizacija buvo, pasus mainė, tai baisiai daug darbo turėdavom.

doc. dr. Kastytis Antanaitis,
VDU istorikas

Šakiai tai jau čia ne Staliningradas, o Berlynas ar Hirosima ir Nagasakis. Tarp sovietinės Raudonosios armijos ir Vokietijos Vermachto miestas 5 kartus ėjo iš rankų į rankas.

Mums įdomi tavo nuomonė.
Pasidalink savo patirtimis, jei jau buvai šiame mieste