TRASY
Kowno - Ryga - Kowno
Kowno (ulica kinowa)-Rosienie-Radvilišķi-Janiszki-Jełgawa-Ryga-Poswol-Poniewież-Kowno (dyplomacja w Kownie)
Ryga

Prasa pisała: „Nasze budownictwo powinno scalić ducha narodu łotewskiego“ (Prezydent Kārlis Ulmanis, 1936 r.).

Pałac Senatu i Ministerstwa Sprawiedliwości (obecnie siedziba rządu RŁ). Domy zaprojektowane przez najwybitniejszego łotewskiego architekta Eižensa Laubego. Bloki mieszkalne o niezwykłej objętości z biurami i sklepami.
Ryga stała się stolicą państwa łotewskiego w 1918 r., po ogłoszeniu niepodległości Łotwy. Największa i najbardziej modernistyczna ze wszystkich stolic państw bałtyckich nazywana była „Paryżem Północy“.
Za projekt Pałacu Senatu i Ministerstwa Sprawiedliwości architekt Frīdrihs Skujiņš otrzymał najwyższą nagrodę państwową. Autor ustawionej w holu rzeźby „Prawda“, Karlis Zemdega, osobiście wybierał marmur we Włoszech. Na początku XX w. w Rydze nastąpił rozkwit stylu Jugend. Całe ulice pyszniły się budynkami w stylu Art nouveau, jakie zobaczyć można pewnie tylko w Paryżu i Pradze. Twórcami ryskiej secesji na wczesnych etapach swojej działalności byli tacy architekci jak Pauls Mandelštams i Eižens Laube.

Pomnik Wolności. Ryski Instytut Politechniczny (od 1919 r. Uniwersytet Łotewski). Szkoła podstawowa. Mežaparks. Kościół Chrystusa Króla (podobny do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie). Dom Narodu (obecnie Pałac Wolnych Związków Zawodowych Łotwy), którego kamień węgielny położył w 1929 r. poeta Janis Rainis, ojciec duchowy Łotyszów i jeden z autorów konstytucji Łotwy. Politechnice Ryskiej zawdzięcza swoje wykształcenie wielu przedstawicieli litewskiej inteligencji technicznej. W końcu XIX w., za czasów carskich, studia w Politechnice Ryskiej ukończył Feliksas Vizbaras, kilka lat studiował tam również Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Kārlis Zāle, autor ryskiego Pomnika Wolności, urodził się w Możejkach. Mežaparks – jedna z pierwszych realizacji idei miasta-ogrodu w Europie. W okresie międzywojennym wybudowano tu ponad 100 modernistycznych willi. Zobaczymy tu także dom inżyniera budownictwa Kārlisa Jansonsa z 1932 r. W parku znajduje się letnia estrada, na której odbywają się Święta Pieśni. Dowiemy się, jak architekt Kārlis Reisons, bardziej znany na Litwie niż na Łotwie, uczestniczył w projektowaniu kościoła Chrystusa Króla w Rydze. Wieża ryskiego kościoła została zbudowana dopiero 15 lat temu. Historyczka architektury Jolita Kančienė: „Podobają mi się proste, lakoniczne formy bez żadnego dekoru. Piękna forma jest sama przez się piękna. Główną cechą modernizmu jest proporcja kształtów i to budzi mój podziw“.
Co mówią ludzie
Z oka i z serca
prof. Jānis Krastiņš,
historyk architektury
Szkoły tuż po ich wybudowaniu były bardzo krytykowane. Twierdzono, że jest to architektura, która uczyni z młodych ludzi obieżyświatów, nie mających żadnych powiązań z łotewskością i lokalnością.
Jolita Kančienė,
historyczka architektury
O budynku wielomieszkaniowym Teodora Hermanowskiego: Pomiędzy „tortowych“ fasad – śmiałe, zuchwałe wyzwanie.
prof. Rihards Pētersons,
O Dużej Auli Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rydze: „Sala ma wspaniałą akustykę. Są tu również bardzo dobrej jakości organy“.
Jesteśmy zainteresowani twoją opinią.
Podziel się podniecenie, jeśli już masz w tym mieście