TRASY
Kowno - Ryga - Kowno
Kowno (ulica kinowa)-Rosienie-Radvilišķi-Janiszki-Jełgawa-Ryga-Poswol-Poniewież-Kowno (dyplomacja w Kownie)
Rosienie

Ówczesna prasa pisała: „Stajemy się przedmieściem Kowna... Szosa Żmudzka tak zbliża, że podróż autem z jednego miasta do drugiego trwa nie dłużej niż przejście pieszo z alei Wolności do Poniemunia“.

Najwyższy w krajach bałtyckich Pomnik Niepodległości, poczta z wyjątkowymi rzeźbami, most kolejowy w Lidowianach, modernistyczny gmach banku, gimnazjum państwowe (obecnie – Szkoła Podstawowa im. V. Petkusa).
Złoty wiek Rosień: stolica Żmudzi, aspiracje bycia republiką – swój pieniądz, jedna z pierwszych na Litwie autonomii, miliony z Szosy Żmudzkiej. O litewskiej Kamczatce, rosieńskiej Magdzie oraz o moście, na którym przejeżdżający nim maszyniści kolejowi siwieli. W drodze towarzyszyć będą muzycy z Niemokszt, którzy i zagrają, i zaproszą do Niemokszt.

Co mówią ludzie
Z oka i z serca
dr Tomasz Blaszczak,
historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego
Nawet w Rosieniach może być modernizm. Rok 1933. Budowniczy poczty, Białorusin Klaudiusz Duż-Duszewski, jest autorem wzoru białoruskiej biało-czerwono-białej flagi narodowej. Przestrzeń między oknami zdobią rzeźby Juozasa Zikarasa.
Jonas Brigys,
krajoznawca
...I stoi Żmudzin, przydepnąwszy niedźwiedzia, a poniżej – sceny walk... – tak ówczesna prasa pisała o Pomniku Niepodległości. Najbardziej żmudzkie miasto na Litwie, stolica Żmudzi, lecz czy można w Rosieniach spotkać kogoś mówiącego po żmudzku? Jesteśmy wynarodowieni Żmudzini.
Jonas Brigys,
krajoznawca
Najdłuższy i najwyższy most kolejowy na Litwie. Gdy była budowana kolej przez Szawle, mieszkańcy Rosień poskąpili łapówki i uznali, że oni kolei nie potrzebują... Sami jesteśmy winni. Ale z tej winy sznurów nie nawiążesz.
Jesteśmy zainteresowani twoją opinią.
Podziel się podniecenie, jeśli już masz w tym mieście