TRASY
Kowno - Ryga - Kowno
Kowno (ulica kinowa)-Rosienie-Radvilišķi-Janiszki-Jełgawa-Ryga-Poswol-Poniewież-Kowno (dyplomacja w Kownie)
Kowno (dyplomacja w Kownie)

„Czyż tak mały narodek jak Litwini może marzyć o niepodległości, znajdując się między takimi wielkimi imperialistami, jak Rosjanie i Niemcy?“ – pytał w 1920 r. brytyjski minister spraw zagranicznych George Nathaniel Curzon. A po pięciu latach konsul Wielkiej Brytanii w Kownie Cyril Douglas Elphick otwarcie prorokował, że niepodległość nie potrwa dłużej niż trzy lata.

Biblioteka-Muzeum Prezydenta V. Adamkusa – secesyjny dom G. Michelsona z pocz. XX w., w którym przedtem mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL. Budynek centralny Uniwersytetu Technicznego w Kownie, przez architekta K. Reisonasa pierwotnie projektowany jako Bank Rolny; w 1935 r. - siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL. Hotel „Lietuva“ (arch. V. Dubeneckis) na ul. Daukantasa – często uczęszczany przez ambasadorów. Siedziba poselstwa niemieckiego na ul. Giedymina oraz rezydencja posła na Górze Witoldowej. Przedstawicielstwu Związku Radzieckiego budynek w al. Wolności wydzierżawili Martynas i Hipatija Yčasowie. Ambasada Włoch mieściła się w al. Vydūnasa, w willi przedsiębiorcy Polovinskasa. Intrygujące historie związane z dyplomacją: o ścisłej współpracy wywiadów litewskiego i niemieckiego i sekretnym odznaczeniu prezydenta Niemiec przez państwo litewskie. W drodze towarzyszyć będą: choreografka Agnija Šeiko i tancerka Gintarė Marija Ščavinskaitė. Improwizowana scena Teatru Tańca w otoczeniu kowieńskiego modernizmu.

Co mówią ludzie
Z oka i z serca
dr Raimonda Rickevičienė,
historyczka architektury
Ze sprawozdania z przeprowadzki poselstwa Niemiec: szafa na książki – 1, krzesła – 6, obrazy – 12, stół dla palaczy – 1, wino – 5 skrzyń, zapasy konserw i inne produkty. 1940 r.
dr Kastytis Antanaitis,
historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego
Litwini współpracowali z Niemcami w sferze wywiadowczej. Dzielili się informacjami, ponieważ mieli wspólnego wroga – Polskę. Ta współpraca doprowadziła pod koniec lat trzydziestych do współpracy z Gestapo.
Jolita Kančienė,
historyk architektury
Ministrowie spraw zagranicznych Litwy zmieniali się 14-krotnie. Niegdyś przez okna siedziby ministerstwa można było usłyszeć końskie rżenie, ponieważ w pobliżu mieścił się targ koni.
Jesteśmy zainteresowani twoją opinią.
Podziel się podniecenie, jeśli już masz w tym mieście