TRASY
Kowno - Ryga - Kowno
Kowno (ulica kinowa)-Rosienie-Radvilišķi-Janiszki-Jełgawa-Ryga-Poswol-Poniewież-Kowno (dyplomacja w Kownie)
Janiszki

Prosta droga do Rygi, specjalnie wypalane cegły, zatrzymany zegar i nieme kino.

Zespół dwóch synagog: „biała“ i „czerwona“. Bank Ludowy (ob. Biblioteka Publiczna im. J. Avižiusa). Dawna apteka (teraz bank). Gimnazjum „Aušra“. Szkoła Podstawowa w Janiszkach. Przytułek dla osób starszych Towarzystwa św. Wincentego a Paulo.
Przez Janiszki przechodził szlak hanzeatycki z Rygi do Królewca, a później – droga z Sankt Petersburga do Europy. W Janiszkach stał pomnik z okazji dziesięciolecia niepodległości Litwy. Tu spędził dzieciństwo znany hollywoodzki aktor Laurence Harvey. 400 lat temu Janiszki słynęły ze swoistej demokracji – wszystkie problemy rozwiązywano na zgromadzeniu mieszkańców, którzy się zastanawiali i sami podejmowali decyzje. Po mieście oprowadzać bedą muzycy zespołu ludowego „Kupars“ z miejscowego Centrum Kultury.

Co mówią ludzie
Z oka i z serca
dr Kastytis Antanaitis,
historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego
Ten kraj znajdował się w sferze wpływów gospodarczych Rygi – tu uprawiano len, a w Rydze go skupowano; jakość była nieszczególna, ale zapotrzebowanie na len w ówczesnej Europie było duże.
Jolita Kančienė,
historyczka architektury
Nieotynkowane fasady z żółtych cegieł – to był wyróżnik regionu janiskiego; teraz te fasady są starannie niszczone...
Regina Lepnickienė,
specjalistka ds. ochrony dziedzictwa
Jadąc prosto, za 90 km znaleźlibyśmy się w Rydze, do Jełgawy mamy 40 km., do Szawel – też 40. A kiedyś Janiszki wyprzedzały Szawle.
Jesteśmy zainteresowani twoją opinią.
Podziel się podniecenie, jeśli już masz w tym mieście