TRASY
Kowno - Ryga - Kowno
Kowno (ulica kinowa)-Rosienie-Radvilišķi-Janiszki-Jełgawa-Ryga-Poswol-Poniewież-Kowno (dyplomacja w Kownie)
Jełgawa

Poczta centralna w stylu Art déco. Najbardziej nowoczesna na Łotwie szkoła podstawowa (obecnie Gimnazjum Państwowe). Gimnazjum Mitawskie (dziś Muzeum Sztuki i Historii), w którym uczyła się większość litewskich działaczy politycznych i kulturalnych. Pawilon wystawowy Banku Narodowego na placu Wystawowym (obecnie Dom Kultury) – wnętrze w stylu narodowym.  
Nauczycielka, muzealniczka Laima Uozuolinia opowie o wiosennych powodziach w Jełgawie w okresie międzywojennym i w latach powojennych, gdy uczniowie nie mogli uczęszczać do szkoły. Prawnicy Leonid i Inta Konopenko opowiedzą o staraniach w celu zachowania niszczejącego wnętrza poczty centralnej w stylu Art déco. Litwini przed wojną jechali na Łotwę, gdzie wynagrodzenie i warunki pracy były lepsze niż na Litwie, pracować na roli. Dowiemy się znaczenia nazw miast pochodzenia bałtyckiego – Jełgawy, Mitawy oraz powodu, dla którego w herbie Jełgawy wyobrażony jet łoś.

Co mówią ludzie
Z oka i z serca
prof. Janis Krastiņš,
architekt
O szkle kryształowym w sanatorium Tērvete: Obecnie takiego w ogóle nie ma. Zakazane jest z powodu zawartego w nim ołowiu.
dr. Kastytis Antanaitis,
historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego
Na Litwie było znacznie mniej sanatoriów, a śmiertelność wśród dzieci znacznie większa.
Laima Uozuolina,
nauczycielka Gimnazjum Państwowego w Jełgawie
Uczniom budynek wydawał się olbrzymi. O szkołę bardzo dbano, należało przynosić buty na zmianę.
Jesteśmy zainteresowani twoją opinią.
Podziel się podniecenie, jeśli już masz w tym mieście